icon הכשרת מנהלים ברשויות מקומיות

הכשרה לבכירים - ממונה חירום וביטחון ברשות המקומית

5 מפגשים

פעמיים בשבוע, ימי ד''

square

הכשרה לבכירים

meeting

עמידה במטלות

diploma

תעודת הסמכה

requirements

נוכחות מלאה

time

8:30-16:30

address

המכללה הלאומית לאיתנות ישראלית

בחירת מועד להרשמה

מטרת ההכשרה

 

הכשרה לבכירים נושאי משרה בתחום החירום והביטחון ברשות המקומית.

 

אוכלוסיית יעד: בכירים ברשות המקומית

מס' מפגשים: 5 מפגשים, פעם בשבוע

square
מעגל אנשים במכללה הלאומית לאיתנות ישראלית

בשעת חירום עוברת הרשות המקומית לעבודה בתצורה של מכלולים - הכשרת מנכ"ל הרשות, ממונה חירום וביטחון של הרשות, מנהלי המכלולים וסגניהם הינה רכיב משמעותי בתוך מרכיבי רשות מוכנה לחירום

square
אנשים במכללה הלאומית לאיתנות

ההכשרה מועברת על ידי סגל מומחה בתחומו ולתוכנית ההכשרה שותפים רבים

 


בהכשרה סדנאות והרצאות בתחום הניהול בחירום, אותן מעבירים מפקדים בכירים מפיקוד העורף, בכירים מרשות החירום הלאומית (רח"ל) ומשרדי הממשלה, בכירים בארגוני חירום, ומומחי תוכן מהאקדמיה

 

במהלך ההכשרה מקבלים הלומדים כלים שיסייעו לשיפור המיומנות בניהול המכלול בחירום וזאת באמצעות מגוון הרצאות, תרגולים, סימולציות, סיורים וסדנאות


נוסף על כך, מפגש העמיתים ובהמשך כניסה לקהילת הבוגרים, מאפשרים למידה רחבה ומשמעותית, יצירת קשרים ושותפים לדרך, הממשיכים גם לאחר ההכשרה

square
רישום במכללה לאיתנות וקבלת תגי-שם

משך ההכשרה ודרישות סף

 

 ההכשרות מתקיימות במחזוריות של פעמיים בשנה, משך המפגשים משתנה בין סוג ההכשרה ונע בין 5-7 מפגשים

 מפגשים מתקיימים פעם בשבוע, ביום לימודים מלא בין השעות 08:30-16:30 ומחייבים נוכחות מלאה

 אחוז ההיעדרות המותר לא יעלה על 20% וכל עוד ההיעדרות אינה ממפגש מחייב (מפגש פתיחה ומפגש תרגיל מסכם)

 

להכשרה מתקבלים מנהלי המכלול או סגניהם, המספקים מראש כתב מינוי חתום מראש הרשות / מנכ"ל הרשות

 

במהלך ההכשרה נדרשים הלומדים להגיש עבודה שתכליתה ניתוח ואבחון המכלול הרלוונטי, אשר בהמשך תסייע בגיבוש תכנית עבודה לבניית כשירות והעלאת מוכנות המכלול בשגרה לפעילות בחירום

square

כאן נרשמים